Tidningen MEDDELANDEN

   

MEDDELANDEN 1/2024

   

MEDDELANDEN 1/2023

MEDDELANDEN 2/2023

MEDDELANDEN 3/2023

MEDDELANDEN 3/2022

MEDDELANDEN 2/2022

MEDDELANDEN 1/2022

MEDDELANDEN 3/2021

MEDDELANDEN 2/2021

MEDDELANDEN 1/2021

MEDDELANDEN 2/2020

MEDDELANDEN 1/2020

 

MEDDELANDEN 3/2019

MEDDELANDEN 2/2019

MEDDELANDEN 1/2019

MEDDELANDEN 3/2018

MEDDELANDEN 2/2018

MEDDELANDEN 1/2018

 

MEDDELANDEN NR 1/2017

MEDDELANDEN NR 2/2017

MEDDELANDEN NR 3/2017

 

 

Svenska Klubbens tidning MEDDELANDEN grundad 1961 utkommer med tre nummer per år; två på våren och ett på hösten

Upplaga: 700, distribueras till klubbens alla medlemmar
Annonspris: 1/1 s. à 380 euro, ½ s. à 250 euro.
Storlek A5 (210 höjd x 148 bredd mm), fyrfärg

Ansvarig redaktör: Henrik Creutz

Biträdande redaktör: Niclas Lönnqvist
Kontaktperson för annonsörer: Carl-Johan Hindsberg (050-5557070, carl-johan.hindsberg@svenskutveckling.fi)
Bidrag: henrik.creutz@malmgard.fi

Tryckfärdigt annonsmaterial sänds till: Ant Simons (ant@webbhuset.fi)