150-års fond

Bästa klubbmedlem,


Inom styrelsen har vi dryftat hur vi kunde trygga vår Klubbs ekonomi på lång sikt. Målet är att bygga upp ett eget kapital som kunde ge en tillräckligt stor årlig utdelning för att kunna finansiera nödvändiga reparationer och underhåll av vårt klubbhus och samtidigt minska på beroendet av utomstående stöd.

Under de senaste åren har större och mindre reparationer utförts i vårt klubbhus. Tegeltaket har reparerats och som bäst pågår reparationen av fönsterbågarna. För tillfället är vårt hus i gott skick.

På årsmötet 2022 informerades medlemmarna om att Klubben öppnat en 150-års fond, med sikte på Klubbens 150-årsjubileum 2030. Syftet med fonden är att ge Svenska Klubben i Helsingfors r.f.  möjlighet, att i framtiden äga, underhålla och använda sin fastighet på Mauritzgatan 6. Den nygrundade 150-års fonden förvaltas av ett fondråd vars medlemmar och ordförande tillsätts av föreningsmötet. Som fondrådets ordförande fungerar Klubbens ekonom Carolus Reincke.

Presentation (PDF)

Stadgar (PDF)